خدا جون ممنونم

حس مى كنم بهترينا رو مى سازم و آينده ى خوبى بهم لبخند مى زنه
هر چند كه الانه خودمو دوست دارم اما خب يه كم و كسرى هايى دارم كه توى مسيرم….
دلم كارآفرينى مى خواد
ولى فعلاً دنبال ثابت شدن شرايط زندگيم هستم
هر وقت دلم به خودم و زندگيم قرص شد
مى زنم تو كار “كار آفرينى”
نقشه هاشم كشيدم كه چيكار كنم :evilgrin:

0
0

دیدگاهی بنویسید