شاد باشيد در ٠٠/٠١/٠١

قلب همه ى عالميان شاد
مثل من كه همين الان دلم شاده
نمى دونم چراشو
ولى دلم شاده

١١ :evilgrin:

سال نوتون مبارك

0
0

دیدگاهی بنویسید