دلم روشن ميشه

اين قسمت از زندگى رو كه مى تونى با آدمهاى مختلف آشنا و دوست بشى و باهاشون اوقات تازه و نويى رو تجربه كنى كه به رشدت كمك كنه رو بينهايت دوست دارم.

0
0

دیدگاهی بنویسید