طبيبم

روز پزشك مبارك دستانتون تا ابد شفابخش
.
امروز بعد از مدتها براى تبريك روز پزشك با دكتر سين سين تماس گرفتم
شب هم قراره با دكتر مهدى پياده برم تا سر كوچه نقدى هديه ى روز پزشك رو پياده بشم :))

0
0

دیدگاهی بنویسید