دعاى آرامش و سلامتى

ساعت از ٢/٣٠ بامداد گذشته…من هنوز نخوابيدم صبح شنبه ست كلى كار دارم…باطرى بالابرم رو گذاشتم تو شارژ ديدم چراغش سبز شده بلند شدم و از برق كشيدم..براى فردا صبح آماده است… اميدوارم منم آماده باشم…
دارم با خدا حرف مى زنم از گذشته و حال و آينده..
بعد از مدتها گريه مى كنم…
و از ته ته ته دلم براى همه دعا مى كنم…

دو ماه بود كه اينجا ننوشتم… چقدر دلتنگم من و نخاعِ عزيزم :heart:

0
0

دیدگاهی بنویسید