دعاى خوب

ديدى وقتى يه چيزى مى بينى يا يه چيزى مى شنوى كه خيلى زيبا و هيجان انگيزه دوست دارى براى يكى كه خيلى دوستش دارى تعريف كنى؟
خواستم بگم ببخش كه تو هميشه برام همون يكى هستى..
مى دونم شايد حوصله م رو ندارى، يا وقت ندارى بذارى براى چرت و پرت هاى من و دنيات با دنيام زمين تا آسمون فرق داره
ولى تو ذوقم نميزنى

هر صبح كه بيدار ميشم برات خيلى دعا مى كنم…

0
0

دیدگاهی بنویسید