مسير

خيلى خوشحالم كه پا گذاشتم توى يه مسير عجيب و غريب مسيرى كه باعث شده هم خودم رو بشناسم هم توانايى ها و ناتوانى هامو بشناسم هم با كلى آدم جديد آشنا بشم و كلى جاهاى زيبا رو ببينم…
انگار كه اين كارها به زندگيم جهت داده.. من رو به يك كار خوب و زيبايى مشغول كرده
وقتى ناتوانى هامو بهتر ميفهمم و ميشناسم براى رفعشون تلاش مى كنم اين توانبخشى و كاردرمانى كه در حق خودم مى كنم خيلى لذت بخشه.. خداى خوب و مهربونم از همن و همه ى ثانيه ها و لحظه ها و احساس ها و مهربانى هايى كه به من دادى بينهايت سپاسگزارم..

0
0

دیدگاهی بنویسید