که مامان کوچولو بشه

یه عروسک بافتنى زیبا به “زهرا بافت” سفارش دادم؛ براى دختر کوچولوى دوستم زهرا، دقیق طبق تصوراتم بافتش، یه گُل روى گوشش و یه گُل روى پاى چپش و یه عالمه گُل روى شکمش شماره دوزى کرد…. حالا تو چمدونم گذاشتم، هى از چمدون درش میارم بغلش مى کنم و بوش مى کنم… و مى گم آه! این عروسکِ گُل گُلى متولد شده از دستاى معجزه گر زهرا، تو روستاى زفره فلاورجان استان اصفهان قراره تو آغوشِ دختر کوچولوى زهرا توى لندن آروم بشه…

قبول دارین همه ى دختر بچه هاى این سرزمین باید مادر یه عروسک بافتنى باشند… آخ قلبم

_____________________
* دل کشیدم پیش اسمت..

6
0

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.