خدایا مددى

نمى دونم چطورى میشه از زمین بلند شد، یادم رفته! هیچ درک و تصویرى از حرکت پاها و کمک دستها براى اینکه خودت رو بتونى از زمین بِکَنى ندارم.. ولى با تمام وجود میخوام بلند شم و ادامه بدم..

____________
* اومدى عشق جا بذارى، روى گلبرگ هاى تشنه…

** بازم یادآورى کنم بهت مونا خانم که “من عاقبت از اینجا خواهم رفت، پروانه ایى که با شب مى رفت این فال را براى دلم زد..”

7
0

دیدگاهی بنویسید