قرص آرامبخشم

بهم گفت: فقط رضایت خدا رو در نظر بگیر..

___________
* تو چنین خوب چرایى؟

6
0

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.