حواست باشه مونا

اینکه همنشین، هم صحبت، دوست و رفیقت کى باشه، تو زندگى خیلى مهمه.. اگر کنترل شده و شبیه و هم کلام نباشه، یهو به خودت میاى میبینى همه چیت تغییر کرده و دیگه اونى که بودى نیستى.. و این رو چندین باره حس کردم تو زندگى در یه کشور دیگه… دلم نمى خواد خودم نباشم.. خودم مگه چشه که بخوام تغییر کنه…؟

______________
* وى جلوى آیینه لپ خودش رو مى کشه :)))

** خداى مهربونم.. خودت، دست من رو بذار تو دست بنده هاى خوبت…

11
0

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.