بایگانی برای دی 1396

ورزش

شنبه 30 دی 1396

سركار نرفتن روزانه و روتين سابق باعث شد كه با كلى وقت روى دستم و جهت تلطيف روح و روان و جسم يه تصميم جديد بگيرم و اونم شروع بدنسازى بود
بسي شادمانم كه تصميمم رو عملى كردم و ٤ جلسه ست كه ميرم بدن سازى، هفته ايي دو روز
دوستاى خوب و جديدى پيدا كردم
از اينكه تو باشگاه هر كس رد ميشه با گفتن يه حرف خوب و يا تحسين و يا يه لبخند بهم حس خوب منتقل ميكنه خداوند رو شاكرم، خداوند رو شاكرم كه مهربونى هيچوقت تموم نميشه
مربى ناز و مهربونم ميگه از دستات معلومه، كه يه عمر جاى پاهات ازشون استفاده كردى ولى بايد قوى تر از اين حرفا بشي و سلول سلول بدنت رو به حركت و تلاش وا دارى…
حتما عكس ورزشايي كه انجام ميدم رو ميذارم، تو خونه هم همش رو ميشه انجام داد..
به اميد سلامتى براى همه

0
0