بایگانی برای خرداد 1401

درس هاى زندگى

سه‌شنبه 10 خرداد 1401

جاى اينكه تكيه گاه و پناهم باشه… آوار ميشه روى سرم…

چقدر دلم تو اين روزاى تنهايى تكيه و پناه ميخواد..
كه تنش دستاش سرش بشه چترى بالاى سرم و منم محكم دستاش رو بگيرم و خوش ترين باشم تو آغوش امنش..
دل چيزهايى زيادى مى خواد.. بفهم كه يه بخش قشنگ زندگى نرسيدنه نداشتنه نشدنه دختر خوبم..

0
0

هى روزگار

دوشنبه 19 اردیبهشت 1401

تازه از استورى هاى سوسن اعلاميه درگذشت يه چهره ى آشنا رو ديدم.. يه لحظه انگشتم رو نگه داشتم و بيشتر خوندم اعلاميه رو كه مطمئن بشم اون چهره ى آشنا همون يه تيكه از خاطرات قلب منه.. همسر فلانى، مادر فلانى و فلانى و … آره خودش بود همون خانم گرم و صميمى و بااميد و مدبر و با شعور و ادب و خانواده دار و خانواده دوست بود…يه سال بود رفته بود 🙁 و الان سالگردش بود…
آخ قلبم فاطمه..
فاطمه هيچوقت يادم نميره تو به بچه هات ياد دادى انسان باشن…. يادش بخير خاطره ى دخترت و باباش
همون روزى كه باباش رفته بود دنبالش مدرسه وقتى كه همكلاسيش بهش گفته بود باباى تو چلاقه و دوستشو رها كرده بود و با عشق و خنده باباى مهربونش كه دم در مدرسه منتظرش بود رو محكم محكم جلوى همه دوستاش به آغوش كشيده بود .. آناى مهربون و صبور…
قلبم فشرده وقتى شنيدم تو دوره كرونا براى دوستت كه مى دونستى در بستر بيمارى هست آش و نون پختى و آخرش با كرونا رفتى از پيشمون

روحت غرق رحمت خداى مهربون
ما هم ميايم زودى پيشت آنا
روزگار زود مى گذره

0
0

نگاش كن..

دوشنبه 12 اردیبهشت 1401

گم و گور شم اينجا

0
0

مستجابم كن لطفا

دوشنبه 12 اردیبهشت 1401

دعا كه مى كنيم بعدش كه بهش مى رسيم يادمون مى ره كه خواسته ى مستجاب شده مون رو كى بهمون داده و تو دعاهاى بعدى مى گيم خدايا بيا همين يه بار منو مستحاب كن يا خدايا يعنى ميشه؟ يا خدايا ديگه هيچى نمى خوام ازت و اين آخريشه….
انگار زدن اين حرفهاى اشتباه جزيي از مضطر بودن باشه…
خدايا مى دونم هزاران هزار بار قبل خودت بودى كه بهم لطف كردى مى دونم همين الان كه دارم مى نويسم مى بينم نفس مى كشم همش از لطف و كرم تواه، مى دونم هزار بار ديگه هم برام پيش بياد بازم ميام در خونه خودت با اينكه دفعه هاى قبل گفتم اين ديگه آخريشه!!! چون غير از تو كسى رو ندارم
خدايا، خداى مهربون راهى جلوى پام بذار…
من فقط هدف ميخوام براى ادامه
من دلم مى خواد بجنگم، تلاش كنم… فكر مى كنم اون سه تا گزينه ايى كه تو دلمه بهترينان براى جنگيدن و متمركز شدنم روى هدف و ادامه دادن با همه ى وجود
خودت كمكم كن… دلم رو روشن كن.. براى ادامه… با همه و همه سختياش كه سختياش رو نعمت مى دونم براى بزرگ شدن و همه لبخندام 🙂
خدايااااااااا :heart:

0
0

دعاى خوب

دوشنبه 12 اردیبهشت 1401

ديدى وقتى يه چيزى مى بينى يا يه چيزى مى شنوى كه خيلى زيبا و هيجان انگيزه دوست دارى براى يكى كه خيلى دوستش دارى تعريف كنى؟
خواستم بگم ببخش كه تو هميشه برام همون يكى هستى..
مى دونم شايد حوصله م رو ندارى، يا وقت ندارى بذارى براى چرت و پرت هاى من و دنيات با دنيام زمين تا آسمون فرق داره
ولى تو ذوقم نميزنى

هر صبح كه بيدار ميشم برات خيلى دعا مى كنم…

0
0