بایگانی برای خرداد 1397

گم مى شود..

سه‌شنبه 22 خرداد 1397

هر چه با عشق پيدا مى كنى گم مى شود
دل به روى هر كسى وا مى كنى گم مى شود
روزهاى زندگى را با هزاران آرزو
يك به يك وقتى كه فردا مى كنى، گم مى شود……

0
0